1987-1988

Selskapet ble stiftet som Fellesinvest AS av en lang rekke foreninger og deres tillitsvalgte for å lage en foreningsservice i Oslo for Donaldistene, Osloungdommens Riksmålsforening, Ungdommens Riksmålsforening, Oslo Forsvarsforenings Ungdom, Norsk Tollmuseums Venner, Oslo Tegneserieforum, Norsk Tegneserieforum m.fl. Fra først av i lånte lokaler hos restaurant La Provence og i Norges Forsvarsforenings Hus i Sporveisgaten 2.

 

Selskapet fikk leiet sitt første egne kontor i 4. etasje i Dronningens gate 23. Her var det felles møterom og servicekontor med kopieringsmaskin, skrivemaskin, adresseringsmaskin og frankeringsmaskin.


1989

 Servicekontoret ble utvidet med et foreningsantikvariat under navnet Fellesantikvariatet.

i 4. etg. i Dronningens gate 23 "Kap Gaarden" med tegneseriebutikken Pretty Price AS på gateplan.1990

 Selskapet kjøpte et gammelt kolonialforretningslokale på 75 kvm. i kjelleren i Westye Egebergs gate 8c ved gamle Aker kirke for å etablere et foreningenes hus som bl.a. huset Det nasjonale Tegneseriearkivet og felles møtelokaler og kjøkken.


1996 
Lokalet i Westye Egebergs gate ble solgt da det var blitt alt for lite og selskapet kjøpte et hjørnelokale på 400 kvm. over to plan i Langes gate 7 med plass til antikvariatet i 1. etg. og, alle foreningene og det nystartede Tegneseriemuseet i Norge i kjelleren.

1998

 Selskapet solgte lokalene i Langes gate 7 da sameiet planla en uhyre kostbar fasadeoppussing som ville gi skyhøye fellesutgifter. Selskapet fikk tilbud om kjøp av Olavsborg kurs- og konferansesenter i Gråkamveien 10 a i Holmenkollåsen.

Der etablertes Norges første bokhotell under navnet Bokborgen AS. Det ble drevet hotell, restaurant og antikvariat med bøker og kulturelle arrangementer i alle rom på 1.000 kvm. over fire plan.
2000 

Selskapet solgte Gråkamveien 10 A da eiendommen ble tvangsmessig omregulert til enebolig.


Brandbu Næringsliv med støtte fra Hadeland Folkemuseum og Avisen Hadeland tilbød samarbeide om drift av museum og antikvariat i det gamle avishuset Hadelandsgården i Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu, Gran på Hadeland. Her var det 1.350 kvm. med plass til Tegneseriemuseets ekspanderende samlinger og antikvariatets økende boklager samt foreningene Tegneserierådet (nedlagt 2012), Hadeland Tegneserieforum (senere Tegneseriemuseets Venner), Donaldistene, Pirayaklubben i Norge, Norsk Tegneserieforum og Stiftelsen Ordenes Makt.


 9. oktober 2004 ble navnet endret til Hadelandsgården AS da all virksomhet nå var i dette huset,


Dette ble endret 28. april 2006 til Tegneseriemuseet AS da firmaet påtok seg driften av Norsk Tegneserieforums museum.


1. mars 2007 ble navnet endret tilbake til Fellesinvest AS da museet ble overført til Follo Museum som konsolidert avdeling.


30. september 2008 ble navnet endret til Museumsbygget Hadelandsgården AS i forbindelse med Follo Museums drift av museet og leie av hele huset.


20.november 2010 ble navnet Norsk tegneseriesentrum AS i forbindelse med samarbeidsprosjekter med tegneserieforeningene.


2012

 Alle førnevnte leide i fellesskap et lokale på 42 kvm. i Grønnegate 2, senere omregulert til 4 B, i Homansbyen i Oslo i tillegg til virksomheten i Brandbu. Her ble det drevet galleri, minimuseum, antikvariat og informasjonskontor (Informasjonskontoret i Norge)  23. juni ble navnet endret tilbake til Fellesinvest AS for å hindre sammenblanding navnemessig med Norsk tegneserieforum.
2013-14

 Hadelandsgården ble seksjonert i tre bolig og tre næringsseksjoner. Selskapet solgte i 2014 de tre næringsseksjonene til foreningene samt en av boligseksjonene til private og beholdt kun to boligseksjoner og den ett mål store parkeringsplassen for utleie.


2018

1. juni ble lokalet i Grønnegate nedlagt da husverten trengte lokalet selv

 og selskapets forretningskontor flyttet til Storgt. 5, 9. etg.


2019

Fra 1. juni 2019 fikk selskapet forretningsadresse i den over 200 år gamle "Sæterhytten" i Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo. Her fikk også alle foreningene og Fellesantikvariatet et fint lite lokale. Eksponering med skilt mot den svært trafikkerte gaten var også et stort pluss. Det var planlagt å pusse opp kjelleren til galleri- og museum, men mye fukt og dårlige grunnforhold medførte store problemer med dette.


2020

Selskapet skiftet navn til Lesebo AS den 17. april da virksomheten nå bestod i å skaffe rom for lesende.

1. oktober ble Pilestredet fraflyttet da pandemien umuliggjorde drift på to adresser. Alt ble nå samlet i Hadelandsgården i Brandbu. 

5. november ble parkeringsplassen solgt til Sameiet Hadelandsgården.

 27. november ble formålsparagrafen endret tilbake til den opprinnelige fra 1987: "Selskapets formål er å bistå ideelle foreninger med markedsføring og andre praktiske tjenester."


2022

Driften ble endret til kulturhistorisk museumsdrift. Selskapets hovedoppgave er nå å drifte hele Museumsbygget Hadelandsgården med lokalavishistorikk, Lekemuseet, Leselandbiblioteket, Modelljernbanemuseet, Radiomuseet, Tegneseriemuseet med Det nasjonale Tegneseriearkivet og Tegneseriegalleriet. Leilighetene forbeholdes medlemmer og aktive i foreningene. Navnet ble endret til Tegneseriehuset AS.


2023

Navnet ble endret til Riksmuseene AS da dette bedre gjenspeilte driften.